top of page

6 råd mot ensomhetTall fra SSB viser at så mange som 29 prosent føler seg litt eller mye plaget av ensomhet. Ensomhet er en god venn av depresjonen og påvirker deg til å tenke mer negativt om livet ditt. Ensomhet er noe du kan og bør bekjempe. 

 

Hva kan du gjøre dersom du er ensom? Her er seks råd:

  1. Hvordan du tenker om deg selv og andre, har betydning. Tror du at andre liker deg og vil deg vel, eller tviler du på andres interesse for deg og om de har gode intensjoner? Dette vil påvirke hvordan du forholder deg til mennesker du møter. Hva tenker du om deg selv? Ser du deg selv som attraktiv og morsom, med en del å by på, eller er du mer opptatt av egne mindre flatterende (innbilte) karaktertrekk? Forsøk å riste av deg eventuell mistillit til andre og mistro til deg selv. Da vil du blir mer åpen for å møte andre, føle deg bedre og det vil være lettere å initiere og respondere på andres kontakt.

  2. Vær bevisst egne tankemønstre. Grubler eller bekymrer du deg? Kanskje har du tanker om hvorfor du er ensom, eller tenker at du alltid kommer til å føle deg ensom? Slike tanker tapper deg for energi og håp, og bør håndteres på en bestemt måte. Spør deg selv: Hjelper det å tenke videre på denne måten? Vil jeg anbefale andre å tenke på denne måten? Får jeg det bedre av å tenke slik? Utsett gjerne slike tanker til et fast tidspunkt i løpet av dagen.

  3. Bli bevisst på hvor du retter oppmerksomheten din. Kanskje bekymrer du deg for om folk liker deg. Da vil du mest sannsynlig se etter tegn på avvisning. Du legger kanskje merke til at folk ser ned, bort eller på mobilen sin når du snakker til dem. Kanskje blir du ekstra oppmerksom på et gjesp eller negative ansiktsuttrykk. Selv om det kan være krevende, kan du bestemme hvor du retter oppmerksomheten din. Øv deg på å legge merke til vennlighet og lytt til hva folk sier når du er sammen med dem.

  4. Let etter flere dype vennskap. Det er vanskeligere å finne, men det betyr ikke at du skal gi opp søket. Ønsker du en kjæreste, bør du også investere tid til å finne en. Dype vennskap er også kjernen i et godt parforhold. For å oppnå riktig match, må du vite hva du trenger og hva du kan tilby. Hvilke verdier ser du etter? Hvilke verdier praktiserer du?

  5. Etablér flere vennskap basert på glede. Selv om disse vennskapene ikke stikker så dypt, trenger du adspredelse!  Du kan bestemme deg for å gjenoppta noe du er lidenskapelig opptatt av, og oppsøke miljøer der du treffer likesinnede. Og sist, men ikke minst:

  6. «Helpers high». Det får du ved å hjelpe andre. Forskning viser at selv små, tilfeldige, vennlige handlinger som det å kjøre noen hjem eller å ringe og høre hvordan noen har det, betyr mer for mottageren enn vi selv tror.  I tillegg kicker «helpers high» inn. I en studie fra Berkley kommer det fram at frivillig arbeid har større helsebringende effekt enn å trene fire ganger i uken for personer over 55 år. Du spør deg kanskje om dette vil føre til at du føler deg mindre ensom? I Storbritannia har de funnet ut at deltagere på såkalt «sosial resept» som yter frivillig arbeid, føler seg mindre ensomme. Forskere ved Cleveland-klinikken har også studert hvordan det å hjelpe andre påvirker helsen vår. De har funnet ut av det kan redusere blodtrykk, øke selvtillit, minke depresjon, redusere stress-nivået og øke opplevd lykke. Så ved å hjelpe andre, kan du altså føle deg mindre ensom og få det bedre selv.

16 views0 comments

Comments


bottom of page